آخرین جلسه شورای اداری سال ۱۴۰۲ موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام با حضور اکثریت همکاران در دفتر مدیریت موسسه برگزار گردید.
در این جلسه صمیمی مدیریت محترم نسبت به مباحث ذیل با همکاران گفتگو نمودند:
*معرفی حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد حبیبی خراسانی (دام عزه) از اساتید مرکز تخصصی تمدن اسلامی و نخبگان علمی حوزوی بعنوان مشاور عالی مدیریت در مرکز تخصصی حوزوی تمدن اسلامی
*مروری بر فعالیت های سال ۱۴۰۲
*بررسی نقاط قوت و ضعف – فرصت ها و تهدیدها
*تاکید به تهیه کامل گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ موسسه
*تاکید به تولید برنامه ارتقایی سال ۱۴۰۳ موسسه
*تشکر و قدردانی از فعالیت همکاران محترم

این جلسه شورای اداری در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۲ برگزار شد.