عضو شوید !

برچسب: موضوع شناسی

دانشنامه, روش شناسی

روش موضوع و مساله شناسی 

موضوع بحث: « روش موضوع‌شناسی و مساله‌شناسی » (نمونه شبکه مسائل) مساله بحث: چگونه می‌توان به‌صورت منظم و جامع، موضوعی را تحلیل و بررسی کرد و چگونه می‌توان شبکه مسائل یک موضوع را استخراج کرد؟ (تبدیل تحقیق موضوع‌محور به تحقیق مساله‌محور) پیش فرض ها: این بحث…

روش فرضیه‌ پردازی 

موضوع بحث:  « فرضیه » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟   مساله بحث:  چگونه می‌توان با جمع‌آوری شواهد و قرائن، حدس روشمندی را برای پاسخ مساله مورد نظر ایجاد کرد؟   پیش فرض ها: . فرضیه بحث: ۱.  فرضيّه = احتمالي كه پس از تجزيه و…