عضو شوید !

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به نماز به زبان ساده

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به نماز به زبان ساده

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۱۵,۰۰۰ تومان

امتیاز آدمی از سایر موجودات بهره مندی او از فطرت توحیدی و پاک اوست. بر اساس فطرت و نوع خلقت انسان، گرایشی به کمال مطلق و اظهار خضوع در مقابل آن، ضرورت اتکاء و توکل به قدرت مطلق در مشکلات و راز و نیاز و انس با او مشهود همه دل‏های پاک و مصفی است.
«نماز» آرمانی ترین نوع تجلی فطرت در مقابل خداوند متعال است، ولی آیا نماز همین حرکات و سکنات ظاهری است و یا یک سیستم متکامل مشتمل بر نقطه شروع و محصول خروجی و پردازش جامع که به ارتقاء کیفیت همه جانبه زندگی منتهی میشود؟!

توضیحات

سخن از «نماز» و «نگرشی دیگر» به آنست. همۀ ما شنیده و خواندهایم كه: «نماز ستون دین است.» همچنین اظهارات و تبلیغات مثبت یا منفی فراوانی را نسبت به موضوع نماز نیز دیدهایم. شنیدن، خواندن و دیدنی كه بینش و نگرش ما را رقم زده و بعضا شبهات و اشكالاتی را در ذهن پدید میآورد. اما آیا حقیقت «نماز» همین است؟!
امتیاز آدمی از سایر موجودات بهره مندی او از فطرت توحیدی و پاک اوست. بر اساس فطرت و نوع خلقت انسان، گرایشی به کمال مطلق و اظهار خضوع در مقابل آن، ضرورت اتکاء و توکل به قدرت مطلق در مشکلات و راز و نیاز و انس با او مشهود همه دل‏های پاک و مصفی است.
«نماز» آرمانی ترین نوع تجلی فطرت در مقابل خداوند متعال است، ولی آیا نماز همین حرکات و سکنات ظاهری است و یا یک سیستم متکامل مشتمل بر نقطه شروع و محصول خروجی و پردازش جامع که به ارتقاء کیفیت همه جانبه زندگی منتهی میشود؟

توضیحات تکمیلی

هزینه های دوره

هزینه دوره به ازای 30 نفر می باشد و هزینه هر نفر اضافی 17000 تومان می باشد, هزینه کتب بین 6000 تا 10000 تومان می باشد.