عضو شوید !

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به مصیبت وبلا

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به مصیبت وبلا

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۱۰,۰۰۰ تومان

499 در انبار

توضیحات

شاید بتوان گفت که مصیبت و بلاء، یکی از عینیترین و ملموسترین حقائق زندگی است. همه ما در طول حیات خود، با اشکال مختلفی از مصیبت و بلاء مواجه بوده و مصادیقی از آن را تجربه کردهایم. هریک از انسانها به فراخور شاکله و شخصیت خود، نگرش خاص به مصیبت و بلاء داشته و براساس نگاه خود، رفتار خاصی نیز در مواجه با آن از خود بروز میدهند. برخی به جهت راحت طلبی، تحمل کوچکترین سختی و نقصانی را نداشته و به محض وقوع آن، برمیآشوبند. برخی دیگر، مصائب و بلایا را بدشانسی دانسته و در رویارویی با آن به شدت شکنندهاند. البته برخی دیگر نیز مصیبت را نعمت خوانده و به استقبال آن میروند. به راستی، حقیقت مصیبت و بلاء کدامست؟ به نظر می رسد مصیبت و بلاءیک موضوع مستقل و منفرد در گوشهای از زندگی نیست بلکه یک سیستم روحی، فکری و رفتاری است که آثار و اهداف تعیین شدهای را دنبال میکند. برای درک حقیقت این موضوع و کسب نگرش مطلوب نسبت به آن، باید سیستمی بودن، هدفمند بودن تاثیر آن در کیفیت زندگی را با استفاده از روش آموزشی  خلاق و فعال بهدست آورد. از همین رو، کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به مصیبت و بلاء با هدف ارائه تبیینی صحیح از این موضوع و تشریح سیستمی بودن آن، در قالب روش آموزش کارگاهی تدوین شده است.

توضیحات تکمیلی

هزینه های دوره

هزینه دوره به ازای 30 نفر می باشد وهزینه هر نفر اضافی 15000 تومان می باشد., هزینه هرکتاب بین 3000 تا 5000 تومان می باشد