عضو شوید !

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به آینده پژوهی

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به آینده پژوهی

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۱۳,۰۰۰ تومان

سخن از «آیندهپژوهی» و «نگرشی دیگر» به آنست. همۀ ما شنیده و خواندهایم كه: «انسان باید نسبت به آینده خود شناخت و برنامه ریزی داشته باشد.» همچنین اظهارات و اقدامات مثبت یا منفی فراوانی را نسبت به این مسئلۀ نیز دیدهایم. شنیدن، خواندن و دیدنی كه بینش و نگرش ما را رقم زده و بعضا شبهات و اشكالاتی را در ذهن ما پدید آورده است.
شما شخصی را سراغ دارید که نسبت به آینده خود حساس نباشد؟ انسان موجودی است رو به رشد که رشد او در آینده زندگی او تبلور می یابد. اما چگونه می توان آینده را شناخت و در اختیار گرفت؟ اگر «آینده پژوهی» را در قالب یک سیستم کلان برنامه ریزی هوشمند که آثار شگرفی در کیفیت زندگی دارد شناسایی و آن را به رسمیت بشناسیم، توان برنامه ریزی رشد و تعالی خود را خواهیم داشت.

21 در انبار

توضیحات

سخن از «آیندهپژوهی» و «نگرشی دیگر» به آنست. همۀ ما شنیده و خواندهایم كه: «انسان باید نسبت به آینده خود شناخت و برنامه ریزی داشته باشد.» همچنین اظهارات و اقدامات مثبت یا منفی فراوانی را نسبت به این مسئلۀ نیز دیدهایم. شنیدن، خواندن و دیدنی كه بینش و نگرش ما را رقم زده و بعضا شبهات و اشكالاتی را در ذهن ما پدید آورده است.
شما شخصی را سراغ دارید که نسبت به آینده خود حساس نباشد؟ انسان موجودی است رو به رشد که رشد او در آینده زندگی او تبلور می یابد. اما چگونه می توان آینده را شناخت و در اختیار گرفت؟ اگر «آینده پژوهی» را در قالب یک سیستم کلان برنامه ریزی هوشمند که آثار شگرفی در کیفیت زندگی دارد شناسایی و آن را به رسمیت بشناسیم، توان برنامه ریزی رشد و تعالی خود را خواهیم داشت.

توضیحات تکمیلی

هزینه های دوره

هزینه دوره به ازای 30 نفر می باشد و هزینه هر نفر اضافی 19000 تومان می باشد, هزینه کتب بالای 10000 تومان می باشد