عضو شوید !

چلچراغ موفقیت

چلچراغ موفقیت

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۵,۰۰۰ تومان

«موفقیت» یک امر مستقل و منفرد در گوشه ای از زندگی جمعی ما نیست، بلکه یک سیستم روحی، فکری و رفتاری است که آثار و اهداف تعیین شده ای را دنبال می کند.
بر اساس نگرش اسلام «موفقیت» گامی به سوی سعادت است. نقطه شروع آن باور «امکان تغییر» بوده و قلب آن را «تصمیم گیری» تشکیل میدهد. در بخش «برنامه حرکت» آن باید «برنامه ریزی صحیح» را فعال کنیم و «محصول خروجی» این سیستم «چشیدن طعم شیرین رضایتمندی در زندگی» است. کوشیدهایم چهل گزاره وحیانی را در این موضوع گردآوری و با یک «دسته بندی منطقی» و «ترجمه کاربردی» از آنها، زمینه آشنایی بیشتر و بهتر شما خواننده عزیز با این موضوع حیاتی و مهم را فراهم آوریم. انشاء الله

495 در انبار

توضیحات

«موفقیت» یک امر مستقل و منفرد در گوشه ای از زندگی جمعی ما نیست، بلکه یک سیستم روحی، فکری و رفتاری است که آثار و اهداف تعیین شده ای را دنبال می کند.
بر اساس نگرش اسلام «موفقیت» گامی به سوی سعادت است. نقطه شروع آن باور «امکان تغییر» بوده و قلب آن را «تصمیم گیری» تشکیل میدهد. در بخش «برنامه حرکت» آن باید «برنامه ریزی صحیح» را فعال کنیم و «محصول خروجی» این سیستم «چشیدن طعم شیرین رضایتمندی در زندگی» است. کوشیدهایم چهل گزاره وحیانی را در این موضوع گردآوری و با یک «دسته بندی منطقی» و «ترجمه کاربردی» از آنها، زمینه آشنایی بیشتر و بهتر شما خواننده عزیز با این موضوع حیاتی و مهم را فراهم آوریم. انشاء الله

توضیحات تکمیلی

وزن 80 g