عضو شوید !

مشکات کاشمری

مشکات کاشمری

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۱۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: حاج شیخ علی امامی نوری
نوبت اول / پائیز 97
60صفحه رقعی
مرحوم ثقة‌الاسلام جناب آقای حاج شیخ علی امام نوری معروف به امام جمعه کاشمری متخلص به مشکات است.
وی فرزند مرحوم حاج شیخ محمدباقر امام جمعه و جدّ ایشان مرحوم آخوند ملا محمد مهدی امام جمعه از علماء کاشمر و دارای کمالات نفسانی بودند.
نامبرده را دارای ذوق عالی در سرودن اشعار و آگاه به تاریخ اسلام و ایران می‌باشد. همین ویژگی شعر ایشان را از سایرین متمایز و ممتاز ساخته است.
غنای شعری ایشان برگرفته از اطلاعات و اشراف به تاریخ و روایات است.
وی از شعرای اواخر دورۀ قاجار به شمار می‌رود، ایشان در سال 1250 ه.ش متولد و در سال 1330 ه.ش در کاشمر بدرود حیات گفته و در امام‌زاده حمزة‌بن‌موسی‌بن جعفر مدفون گردید.

298 در انبار

توضیحات

نویسنده: حاج شیخ علی امامی نوری
نوبت اول / پائیز 97
60صفحه رقعی
مرحوم ثقة‌الاسلام جناب آقای حاج شیخ علی امام نوری معروف به امام جمعه کاشمری متخلص به مشکات است.
وی فرزند مرحوم حاج شیخ محمدباقر امام جمعه و جدّ ایشان مرحوم آخوند ملا محمد مهدی امام جمعه از علماء کاشمر و دارای کمالات نفسانی بودند.
نامبرده را داریا ذوق عالی در سرودن اشعار و آگاه به تاریخ اسلام و ایران می‌باشد. همین ویژگی شعر ایشان را از سایرین متمایز و ممتاز ساخته است.
غنای شعری ایشان برگرفته از اطلاعات و اشراف به تاریخ و روایات است.
وی از شعرای اواخر دورۀ قاجار به شمار می‌رود، ایشان در سال 1250 ه.ش متولد و در سال 1330 ه.ش در کاشمر بدروند حیات گفته و در امام‌زاده حمزة‌بن‌موسی‌بن جعفر مدفون گردید.

توضیحات تکمیلی

وزن 235 g