عضو شوید !

ساختار مقاله و مقاله نویسی

ساختار مقاله و مقاله نویسی

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۵,۰۰۰ تومان

«مقاله » که یکی از مناسب ترین قال بها برای ارائۀ نظرات علمی است، انواعی دارد که یکی از برترین نمون ههای آن، خروجی پژوه شهایی است که الگوی جدیدی برای حلّ یک مسئله ارائه کرده باشند. بهترین راه برای فراگیری مهارت نگارش مقاله، شناخت زوایای مختلف یک مقاله است. کتاب ساختار مقاله و مقال هنویسی، مقالۀ را از سه محور: ساختار ظاهری، ساختار محتوایی و ادبیات نگارش و نحوۀ ارائه به خوبی بررسی کرده، و راهکارهای مناسبی برای نگارش مقالات مفید ارائه م یدهد.

695 در انبار

توضیحات تکمیلی

وزن 70 g