عضو شوید !

روش تفسیر قرآن به قرآن

ناموجود

روش تفسیر قرآن به قرآن

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

بحث از اعتبار قرآن کریم در فروع و اصول و جواز تمسك به اخبار آحاد در عقاید و تفسیر و هرآنچه به «باید و نباید» ختم نشود، از جمله مباحثی است كه سالها جمعی را به خود واداشتهاست. موافقانش عاشقان اهل بیتند و مخالفانش عالمان عامل دین. این نزاع در تفسیر قرآن و به ویژه در تبیین و نقد نظریۀ «تفسیر قرآن به قرآن» بیشتر خودنمایی میكند. نوشتار پیشرو به تحلیل این تقابل و بررسی ادلۀ هر یك با استفاده از دروس استاد حجةالاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدحسن وكیلی دامعزّه میپردازد و تلاش دارد تا نشان دهد اوّلاً زبان قرآن مانند هر متن حكیمانۀ دیگری، زبان راز و رمز نیست و ثانیاً قرآن آنچه را كه میخواسته بگوید به روشنی و بینیاز از هر قرینۀ صارفۀ خارجی بیان كردهاست. امید است که این تلاش در تبیین این نظریّه مفید واقع شده و خدمتی در راستای فهم قرآن کریم باشد.

توضیحات تکمیلی

وزن 205 g