عضو شوید !

راهنمای تحقیق

راهنمای تحقیق

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۶۵,۰۰۰ تومان

کتب پیش روی شامل سه فصل می باشد. فصل اول: « نگرش سازی: هویت تحقیق»  فصل دوم: « راهبردسازی: الگوی کلی تحقیق »  فصل سوم: « راهکار سازی: روش انجام تحقیق »   این کتاب در صدد بیان متد و الگوی شبکه ایی در راستای تحقیق بوده و مورد توجه مجامع علمی و پژوهشی واقع شده است.