موضوع بحث:

« نقشه راه » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟

مساله بحث:

چگونه می‌توان مسیر و مراحل رسیدن به یک هدف تعیین شده را شبیه‌سازی کرد؟ (با تعیین عناصر اثرگذار و اثرپذیر،‌ مثبت و منفی)

پیش فرض ها:

.

فرضیه بحث:

             ۱.  نقشه راه = شبیه‌سازی مسیر و مراحل و عناصر و روابط بهینه،برای رسیدن به هدفی تعیین شده (پس از بررسی مسیرها و مراحل و عناصر و روابط محتمل دیگر)

              ۲. نقشه راه ،‌ هویت آینده‌پژوهانه دارد لذا روش‌ها و تکنیک‌های آینده‌پژوهی در آن جاری است.

              ۳. نقشه راه،‌ هویت راهبردی دارد لذا روش‌های طراحی «استراتژی» در آن جاری است.

              ۴. بهترین روش برای تدوین «نقشه راه» سناریونویسی و شبیه‌سازی است.

تبیین بحث:

اسناد بالادستی، تعیین کننده اهداف هستند (اهدافی که مبتنی بر باورهاو ارزش‌ها شکل گرفته‌اند) و تعیین کننده شاخص‌هایی که برای تحقق اهداف لازم است؛پس از تعیین اهداف و شاخص‌ها،‌مساله و مشکل اصلی این است که: «چگونه به این اهداف با این شاخص‌ها برسیم؟»

توضیح:

اگر برنامه‌ریزی، تعیین نقطه هدف ونقطه شروع و نحوه حرکت از مبدء به مقصد است به‌نحوی که کمترین هزینه با بیشترین منفعت را حاصل کند آنگاه منطق برنامه‌ریزی، ابتدا هدف‌گذاری را الزام می‌کند.

اگر اهداف، آثار و پدیده‌هایی هستندکه در انتهای حرکت و فعالیت‌های مورد نظر باید حاصل شوند، آنگاه با «ارزش‌ها»[۱]مرتبط می‌شوند و براساس ارزش‌ها تنظیم می‌گردند.

اگر ارزش‌ها، اعتبارات و ملاحظات برخاسته از واقعیت‌هاباشند[۲]،آنگاه با «باورها» مرتبط می‌شوند و براساس باورها تنظیم می‌گردند.

اگر ماموریت هر مجموعه‌ای، تلاش برای تحقق اهداف اولویت‌داراست، آنگاه ماموریت‌ها تابعی از ارزش‌ها و باورها می‌شوند.

بنابراین قدم اول برای برنامه‌ریزی یامعرفی یک برنامه،توصیف باورها، ارزش‌ها، اهداف و سپس ماموریت آن مجموعه است.

سطوح و لایه‌های برنامه‌ریزی:

۱. مبانی و زیرساخت‌ها:

جهان‌بيني = پاسخ به سوالِ «ما چه باورهايي داريم؟ در اين هستي چه خبر است؟»

ارزش‌ها = پاسخ به سوالِ «ما چهچيزهايي را خوب و چه چيزهايي را بد مي‌دانيم؟»

گرايش‌ها = پاسخ به سوالِ «در ميانفهرست خوب و بدها، كداميك اولويت دارند؟»

آرمان‌ها = پاسخ به سوالِ «اصلي‌ترين آرزوهاي ما كدامند؟»

دكترين = پاسخ به سوالِ «ساختارهاي مابر چه اساسي باید شكل بگیرند؟» (برآیند جهان‌بینی،‌ ارزش‌ها، گرایش‌ها و آرمان‌ها،که به تعیین ساختار منجر شود)

۲. اهداف کلان:

چشم‌انداز = پاسخ به سوالِ «مادرآينده چگونه هستيم؟»

رسالت = پاسخ به سوالِ «ما اصلاچراهستيم؟ ما چرا ما شديم؟»

هدف كلان = پاسخ به سوالِ «ما بايدبه دنبال تحقق چه چيزي باشيم؟»

۳. تعیین مسیر:

بيانيه ماموريت = پاسخ به سوالِ«ماالان به‌دنبال چه چيزي هستيم؟»

رويكرد = پاسخ به سوالِ «مابراي رسيدن به اين هدف، چه زاويه ديدي بايد داشته باشيم؟»

خط‌مشي = پاسخ به سوالِ «مابراي رسيدن به هدف، چه جهت كلي را در حركت بايد داشته باشيم؟»

استراتژي = پاسخ به سوالِ « در جهتي كه انتخاب كرديم، بهترين فرآیند براي رسيدن به هدف كدام است؟»

راهكار = پاسخ به سوالِ «براي فعال‌سازي بهترين حركت، چه قدم‌هايي بايد برداشته شود؟»

کل ابعاد پنج‌گانه‌ای که در قسمت «تعیین مسیر» مطرح شده‌اند، تشکیل‌دهنده «نقشه راه» می‌باشند. (دنبال چه هستیم؟ با چه زاویه دیدی؟ با چه جهت کلی در حرکت؟ فرآیند بهینه کدام است؟ چه قدم‌هایی از نقطه شروع تا نقطه پایان باید برداشته شود؟)

این ترکیب باید تبدیل به سناریو شده، شبیه‌سازی شود تا بتوان نمونه عینی یک نقشه راه را به‌دست آورد. فرآیند شبیه‌سازی را می‌توان به‌صورت زیر ترسیم کرد:

نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث:
برای تولید یک «نقشه راه» باید مراحل ۱۳گانه برنامه‌ریزی که در بالا ارائه شد، طی شود و در نهایت، یک مدل دارای ورودی، خروجی،‌ پردازش، که نقطه شروع پردازش، مرکز ثقل آن، مراحل آن، نقاط بحران در آن مشخص شده است، ارائه شود. نقشه راه،‌ نزدیک‌ترین مفهوم‌سازی، به صحنه عملیاتی و تلاش برای تطبیق بر مصادیق است.
 مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:
برنامه‌ریزی ، طراحی استراتژی ، نقشه راه