سخنرانی مدیریت عالی موسسه جناب حجت اسلام والمسلمین سید محمد محسن دعائی در نشست هم اندیشی ضرورت های دفاع از عفاف زینبی در جامعه

بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدلله رب العالمین و صلی الله  علی محمد و آله الطاهرین

 عنوان بحث« عفاف و عدالت اجتماعی» است.

  • تعریف عفاف:

ابتدا عفاف را تعریف کنیم.

 راغب اصفهانی می فرماید: «العفه حصول حاله للنفس تمتع بها عن غلبه الشهوه»

عفت پیدایش یک ملکه نفسانی است که در صورتی که انسان از این ملکه نفسانی بهره مند باشد قدرت پیدا میکند نسبت به تمایلات شهوانی و حیوانی خود مقاومت نماید.

 شهید مطهری رضوان الله علیه می فرمایند:« عفت حالتی نفسانی است به معنای رام بودن قوای شهوانی نفس تحت حکومت عقل و ایمان»

امیرمومنان علی علیه السلام فرمودند:« العفه الصبر عن الشهوه»

چه اینکه فرمودند:« العفاف الزهاده » بی رغبتی نسبت به خواسته های نفسانی همان عفت است .

جمع بندی کنیم :«عفت مساوی است با خودکنترلی ,نظارت هوشمندانه برخویشتن، احساس حضور در محضر خداوند متعال برای جلوگیری از طغیان نفس در ارتکاب معاصی به ویژه معاصی مربوط به قوای جنسی»

عفت یک معنای عام است و همه لایه های وجودی انسان و همه قوا و همه اعضا و جوارح را شامل می‌شود: عفت چشم، عفت گوش، عفت زبان، عفت شکم ،عفت دامن ،عفت قلب و ذهن

 و باید توجه داشته باشیم که اصل این ملکه قدسیه الهیه از فطریات است و خداوند متعال آن را در خلقت انسان به ودیعت نهاده تا با توجه به دستورات دین و رهنمودهای عقل تقویت و بارور  شود. بنابراین« بازداشتن نفس از ارتکاب قبایح و تمایلات سرکش حیوانی و شهوانی از کارکردهای استقرار ملکه عفت می باشد.»

 جناب خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه فرموده است:« که فضائل ۴ بود؛ یک تهذیب قوای نظری که «حکمت» را به دنبال می آورد .دوم تهذیب قوای عملی که «عدالت »را نتیجه میدهد. سوم تهذیب قوای غضبی که موجب« شجاعت» می شود و چهارم تهذیب قوای شهوی که به دنبال آن «عفت» به وجود می آید

از اینجا به دست می آوریم که عفت دارای مفهوم عام یعنی خویشتن داری در برابر هرگونه تمایل افراطی و نفسانی و معنای خاص یعنی خویشتن داری در مقابل تمایلات بی بند و باری جنسی است.

  • عدالت اجتماعی:

 مفهوم بعد« عدالت اجتماعی» است این مفهوم از اصطلاحات علوم اجتماعی و علوم سیاسی  بسیار پر تکرار و متداول می باشد که همواره از اصیل ترین آرزوهای انسانی بوده است .

عدالت اجتماعی را اینگونه تعریف کرده‌اند :«رعایت تناسبها ، استحقاق ها و شایستگی ها در ساحت اجتماع».

 هر گروه ، هر صنف و طبقه باید در جایگاه شایسته خویش جای بگیرند و مرتبت هرکس بنابر استحقاق و استعداد او تعیین بشود و آنچه که شایسته هر فرد و هر گروه و هر صنف و هر طبقه است به آنها داده شود.

 موضوع عدالت اجتماعی در اسلام با تمام مکاتب حقوقی و سیاسی دنیا متفاوت است چون بنا بر اصول بنیادین تفکر اسلامی، خداوند متعال «عادل» است و کلیه افعال الهی در جهان هستی عین دادگری و عدالت می باشد .

در مکتب تشیع هم عدالت  آنقدر مهم دانسته شده که جزو اصول دین قرار گرفته است .

  یکی از اهداف بعثت انبیا برقرار ساختن عدالت در جامعه بوده است ،

«لیقوم الناس بالقسط» چون کل جهان هستی با عدل برافراشته شده که « بالعدل قامت السماوات و الارض» جهان تشریع هم با ستون فقرات عدالت محکم شده است .

پس تمام نظام تکوین و تشریع توحیدی با عدالت عجین و قرین بوده و بر پایه عدالت استوار می‌باشد .

عجیب است که مهدی امم و موعود الهی با ماموریت« امتلای زمین  از عدل و قسط »ظهور خواهد کرد و به این کار موفق هم خواهد شد. روحی فداه .

  • مناسبت«عفت و عدالت اجتماعی»:

حال که این دو مفهوم روشن شد ارتباط ومناسبات  این دو را با هم بحث کنیم.

 به نظر می رسد از مهمترین عناصر دخیل در استقرار عدالت در جامعه به خصوص عدالت اجتماعی؛ کنترل غرایز حیوانی و نفسانی انسانها و تمکن ملکه عفت  و هم زادهای آن مانند« حیا و غیرت» و توسعه« سبک زندگی عفیفانه» به عنوان یک بسته جامع رفتاری انسان شمول و جامعه شمول باشد .

ببینیداگر رفتارهای افراد جامعه و مناسبات اجتماعی جامعه بر پایه غفت یعنی خویشتنداری هوشمند در مقابل قبایح, شهوات, تمایلات حیوانی ,بی بند و باری های جنسی و همه فسقها و فجور ها تنظیم شود ،آیا عدالت یعنی رعایت تناسب هاو شایستگی‌ها و« اعطا کل ذی حق حقه »اتفاق نمی‌افتد ؟

چرا در جامعه ظلم که ضد عدل است رواج پیدا می کند ؟

چون انسانها مشتمل بر افراد بماهم  افراد و حاکمان بما هم حاکمان, یعنی سیستم‌ها و ساختارها، از عفت و حیا و غیرت و ملکات فاضله الهی و انسانی فاصله می‌گیرند .

وقتی فردی از عفت و حیا و غیرت بی‌بهره بود به صورت مرتب از حدود خود تجاوز می کند و به حقوق سایرین ظلم روا می دارد و بدین وسیله عدالت در همه زمینه‌ها ذبح می‌شود .

بنابراین اگر خواهان استقرار عدالت به عنوان یکی از مهم‌ترین و آرمانی ترین مطلوبهای بشریت هستیم ،باید در تقویت ملکه عفت با همه ابعاد آن، در تمام سطوح اجتماعی و فردی تلاش کنیم.

 باید ساختار ها را عفیف کنیم .

باید فرد و خانواده و سازمان راعفیف کنیم .

و یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت ملکه عفت و حیا  که بالاترین نقش را در «مدیریت احساس» که رمز موفقیت است بازی می کند؛ «سبک پوشش عفیفانه »یعنی حجاب استاندارد اسلامی است که امروزه دشمنان بشریت، فراماسونرها ،باند های شیطان پرستی و سیاه ضدبشری برای مبارزه با آن ،تمام ابزارهای شیطانی خود و قوای متراکم انسی و جنی خود را به میدان آورده اند. آنها می‌فهمند و می‌دانند که اگر این را بزنند، «عفت و حیا» ضربه می خورد و اگر عفت و حیا و غیرت ضربه خورد، بی بند و باری و فسق و فجور در انسانها و جهان گسترش پیدا می‌کند و دیگر از عدالت خبری نخواهد بود  و ظلم فراگیر میشود .

لذا قرآن از این ها به «ظالمین» یاد می کند یعنی کسانی که عدالت را ذبح کرده اند .

و در مقابل جریان حکمرانی سالم اسلامی، عدالت محور است.« یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم  بین الناس بالحق» که همان عدل مطلق است.

 و لذا مدل حکمرانی اسلامی عفت محور و حیا محور وغیرت محور است و لذا این مدل حکمرانی مدافع سبک پوشش عفیفانه است که حجاب استاندارد الهی است.

 از خدای متعال درخواست می کنیم که توفیق فهم عمیق معارف دینی که کاملاً منطبق بر نظام حکیمانه و عقلانی است به همه ما به ویژه نسل جوان و دختران و بانوان فرهیخته جامعه اسلامی و حاکمان و مسئولان کشور عزیز اسلامی ما مرحمت فرمایید.

 همه این مطالب گوشه‌ای از مکتب حماسی و مملو از عفت و حیای زینب کبری  سلام الله علیها می باشد .