آیت الله مصباح عاملی ضمن بر شمردن نقش مدیر مدرسه بعنوان محور اصلی تمام عملکردهای آن مجموعه بیان داشتند، در ارتباط با مراکز تخصصی، این محوریت اهمیت بیشتری خواهد داشت، فلذا مؤلفه های عالمیت و متخصص بودن در رشته تخصصی مرتبط، زمان شناس بودن و داشتن بصیرت همراه با شناخت نیازها، داشتن تقوا و مهذب بودن با توجه به سه عنصر خود سازی، جامعه پروری و تمدن سازی آنچنان که در بیانیه گام دوم آمده را از ضروریات مدیریت مراکز تخصصی دانستند. ایشان هر دو مدیر پیشین و کنونی مرکز نور حکمت رضوی را دارای مؤلفه های فوق دانستند.

 مدیر عالی حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه علوم عقلی بطور کلی به تعبیر مقام معظم رهبری پشتوانه های نظری شریعت هستند آن را در میان رشته های تخصصی دارای اولویت دانسته و بر ضرورت تقویت کادر علمی و آموزشی و همچنین جذب نخبگانی تاکید کردند.

ایشان ضمن بیان اهمیت آموختن مایه های علمی مباحث حکمت، حرکت به سمت فلسفه های مضاف را در راستای پاسخگویی به نیاز جامعه ضروری دانستند و در پایان از حمایت ها و پشتیبانی های حجت‌الاسلام والمسلمین دعایی از مرکز نور حکمت رضوی تشکر کرده و خواستار تداوم آن شدند.

در این مراسم پیش از سخنان مدیر عالی حوزه خراسان، حجج اسلام واسطی و زمانی سخنانی ایراد کردند.

حجت الاسلام والمسلمین  واسطی با تمسک به آیه شریفه ادعوا الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن گفتند: در مورد شعاع معنایی حکمت تحقیقی صورت گرفت و در مجموع به این محصول ختم شد که حکمت، قاعده و قانون های هستی است و امتداد کتاب در عمل، و چگونگی آن نیازمند دانستن معادلات هستی است. این آیه شریفه ماموریت مجموعه هایی را که به علوم عقلی و  حکمی میپردازند نیز روشن میکند که همانا دعوت و سیر دادن نفوس در مسیر پروردگار با سه ابزار حمکت، موعظه حسنه و جدال احسن است، و از آنجا که بار این معنا بر روی حکمت و موعظه حسنه است کتاب احتجاج طبرسی و مناظرات حضرت رضا علیه السلام بالخصوص با عمران ساوی از نمادهای اساسی است که اگر حکمت آموخته نشود در دریافت از آیات و روایات نیز مشکل به مشکل بر حواهیم خورد چنانکه حضرت وقتی در کیفیت ربط خالق و مخلوق نظریه ظل و تجلی را مطرح میکنند میفرمایند “أفهمت یا عمران؟”.

لذا خروجی مجموعه آموزش ها در علوم عقلى در حوزه که در مرکز نور حکمت نیز ماموریت خاص مصوب دارد «تعمیق فهم آیات و روایات» است و به همین منظور درسی تحت عنوان «ماثورات کلامی فلسفی» در سرفصل های درسی این مرکز قرار داده شده است.

در همین رابطه مدیر سابق مرکز تخصصی نور حکمت رضوی پیشنهاد دادند که بعنوان آزمون جذب مدرسین فلسفه و کلام، داوطلبان باید بتوانند متونی نظیر احتجاج طبرسی و رساله الولایه علامه طباطبایی را فهم و تحلیل کنند.

ایشان همچنین با بر شمردن برخی از عناوین مصوب پایان نامه طلاب این مرکز و اشاره به مساله محور بودن آن، حاصل فرآیندهای انجام شده در سالهای گذشته را مطرح کرده و اظهار داشتند از آنجا که بواسطه کسالت جسمی قادر به اداره موثر در مجموعه نبودند از حجت الاسلام والمسلمین زمانی که از مدرسین اصلی حکمت و فلسفه در مشهد هستند تقاضا کردند تا مسئولیت مجموعه را بعهده بگیرند.

در ادامه این مراسم آیت الله زمانی فرد مدیر مرکز نور حکمت رضوی ضمن تقدیر و تشکر از اعتماد مدیر عالی حوزه خراسان بیان داشتند که ان شاء الله مرکز تخصصی نور حکمت رضوی در راستای همان عملکرد تحولی مورد نظر مدیر عالی حوزه گام برداشته و در دو عرصه امتدادهای فلسفی و فلسفه های مضاف و همچنین تربیت مدرسین و محقیق با همان نگاه تحولی و تمدنی ادامه مسیر دهد.

شایان ذکر است در خاتمه مراسم حکم مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین زمانی و لوح تقدیر از حجت الاسلام و المسلمین واسطی توسط آیت الله عاملی تقدیم ایشان گردید.