سال تحصیلی جدید در مدرسه تخصصی فقهی امام رضا علیه السلام و مرکز تخصصی فلسفه و کلام اسلامی نور حکمت رضوی با درس اخلاق آیت الله زمانی فرد از اساتید مبرز درس خارج فقه، اصول و حکمت اسلامی و مدیر مرکز نور حکمت رضوی آغاز شد. در این جلسه ایشان نکات بسیار مهمی را بعنوان رموز موفقیت در تحصیل بیان داشتند. این رموز در سه محور کلی شامل موارد زیر می باشد.

  1. هدف گزاری
  2. برنامه ریزی
  3. تمرکز

تفصیل مطالب در صوت جلسه در همین صفحه در دسترس است.

به همگی طلاب محترم و فضلای بزرگوار حوزه علمیه اکیدا توصیه می شود صوت این جلسه را استماع فرمایند.