عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

برچسب: یادگیری

روش تدریس تفکری و مهارت محور
دانشنامه, روش شناسی

روش تدریس تفکری و مهارت محور 

موضوع بحث: « روش تدریس تفکرساز و مهارت‌ساز » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (تدریس کارگاهی) مساله بحث: یک استاد چگونه می‌تواند موقعیتی را ایجاد کند که فراگیران به‌جای حفظ مطالب علمی در طول سیر تحصیل، از همان ابتدا، تحصیلی مبتنی بر تولید فکر و علم…

روش تحصیل تفکری و مهارت محور
دانشنامه, روش شناسی

روش تحصیل تفکری و مهارت محور 

موضوع بحث: « روش تحصیل خلاق و مهارت‌محور » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (اسلاید + مقاله + کارگاه آموزشی + انتقال به کارگاه روش تحقیق و روش تدریس)  مساله بحث: چگونه می‌توان به‌جای حفظ مطالب علمی در طول سیر تحصیل، از همان ابتدا، تحصیلی مبتنی بر تولید فکر و علم و خلاقیت داشت؟…