عضو شوید !

برچسب: نقشه تمدنی

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

تمدن و تمدن سازی 

موضوع بحث: «تمدن ، سیستم‌های تمدنی و تمدن‌سازی» چیست؟ چرا؟ مساله بحث: نقشه سازه‌ها و سیستم‌های تمدنی چگونه است و چگونه می‌توان در جهت تمدن‌سازی حرکت کرد؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱. تعریف « تمدن » شبکه پایدار ساختارها و سیستم‌های معرفتی، قانونی وفرهنگی، در…

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

شبکه نیازها 

موضوع بحث: تحلیل مفهوم نیاز و مدل نیازها   مساله بحث:  نقشه راهنما برای تعیین محورهای برنامه‌های پیشرفت و توسعه اجتماعی کجاست؟ و چگونه است   پیش فرض ها:     فرضیه‌های بحث: ۱. نياز، كشش روح به سوي يافتن چيزي در خودش است. (اتحاد…

دانشنامه, روش شناسی

روش اطلاعات شناسی 

موضوع بحث: « روش اطلاعات‌یابی و اطلاعات‌شناسی – تحلیل محتوا » مساله بحث: چگونه می‌توان بیشترین و بهترین اطلاعات را در مورد یک موضوع به‌دست آورد؟ و از اطلاعاتِ موجود، بیشترین بهره‌برداری را برای حل مساله کرد؟ پیش فرض ها: . فرضیه بحث: ۱.  منابع…

دانشنامه, نقشه مسائل

نقشه شناسی 

موضوع بحث: « نقشه » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ روش طراحی نقشه جامع؟ (نمونه یک نقشه جامع) مساله بحث: چگونه می‌توان بر موقعیت یک پدیده، احاطه پیدا کرد به‌طوری که از مبدء تا مقصد حرکتهای مرتبط با آن پدیده را پیش‌بینی کرد؟ پیش فرض ها: فرضیه…

دانشنامه, نقشه مسائل

نقشه اسماء الله 

موضوع بحث: « نقشه اسماء الله » چیست؟ چه کاربردی دارد؟ مساله بحث: اسماء الهی، منشاء پیدایش موجودات و روابط میان آنها هستند و کل هستی را شکل می‌بخشند، چگونه می‌توان از کمیت و کیفیت و روابط میان اسماء الهی، نقشه‌ای از هستی را به‌دست آورد و…