عضو شوید !

برچسب: فهم

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

سطوح فهم و ادراک 

موضوع بحث: سطوح فهم و ادراک مساله بحث: « فهم و ادراک » چیست؟ چگونه حاصل می‌شود؟ و چگونه عمق پیدا می‌کند؟ (اسلاید سطوح فهم و ادراک) پیش فرض ها: این بحث در پارادایم شبکه‌ای صورت می‌پذیرد و براساس مبنای معرفت‌شناسانه آن، واقعیت ناوابسته به اراده انسان…

دانشنامه, روش شناسی

روش تدریس تفکری و مهارت محور 

موضوع بحث: « روش تدریس تفکرساز و مهارت‌ساز » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (تدریس کارگاهی) مساله بحث: یک استاد چگونه می‌تواند موقعیتی را ایجاد کند که فراگیران به‌جای حفظ مطالب علمی در طول سیر تحصیل، از همان ابتدا، تحصیلی مبتنی بر تولید فکر و علم…