موضوع بحث: « ولایت فقیه » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (انتقال به کتاب ولایت‌فقیه در حکومت اسلام) + (انتقال به کارگاه نگرشی دیگر به ولایت‌فقیه) مساله بحث: ساختار مدیریت کلان جامعه، براساس نگرش، قانون و فرهنگ اسلام چگونه است؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱. ولایت فقیه = مدل…