عضو شوید !

برچسب: علوم انسانی

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

پارادایم شبکه ای 

  موضوع بحث: «پارادایم شبکه‌ای» چیست؟ چرا دست‌یابی به آن لازم است؟ چگونه به‌دست می‌آید؟ (اسلاید بحث) مساله بحث: برای «فهم صحیح و جامع» از واقعیت‌های دارای ابعاد، ظهورات، ارتباطات و تغییرات مختلف، نیاز به چه ابزارهای معرفتی داریم؟ پیش فرض ها: ۱.  «پارادایم» یک اصطلاح…

دانشنامه, روش شناسی

پارادایم ها و دستگاه های معرفتی 

موضوع بحث: « پارادایم و انواع پارادایم‌ها » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (اسلاید بحث) مساله بحث: ابزارهای معرفتی و روشی، در تحقیقات،‌ بر چه مبانی معرفتی استوار هستند؟ (چتر معرفتی کلی حاکم بر تحقیقات)؛ اگر با استفاده از ابزار «چرا – چرا» به عمق ابزارهای معرفتی و روشی…

دانشنامه, روش شناسی

روش تحقیق در علوم انسانی 

موضوع بحث: « روش تحقیق در علوم انسانی » مساله بحث: چگونه می‌توان بیشترین کشف را از واقعیت پدیده‌ها که چند بُعدی، ترکیبی، چند زاویه‌ای و چند نمایی، چند لایه‌ای و چند سطحی، چند مرتبه‌ای و دارای انعطاف در ارتباط با عناصر و عوامل بیرونی…

دانشنامه, نقشه مسائل

نقشه علوم انسانی و مسائل آن 

موضوع بحث:  « شبکه مسائل علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (مقاله محتوایی + مقاله روشی)   مساله بحث:  برنامه‌ریزی تمدنی براساس نیازهای انسان و به جهت پاسخگویی به کلیه ابعاد و لایه‌های هرم نیازها،‌ چه محورها و موضوعات و مسائلی دارد؟ برای…