عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

برچسب: علوم انسانی اسلامی

روش تحقیق در علوم انسانی
روش شناسی

روش تحقیق در علوم انسانی 

موضوع بحث: « روش تحقیق در علوم انسانی » مساله بحث: چگونه می‌توان بیشترین کشف را از واقعیت پدیده‌ها که چند بُعدی، ترکیبی، چند زاویه‌ای و چند نمایی، چند لایه‌ای و چند سطحی، چند مرتبه‌ای و دارای انعطاف در ارتباط با عناصر و عوامل بیرونی…

مبنای هستی شناسانه
مبانی

مبنای هستی شناسانه 

موضوع بحث: بسته گزاره‌های « هستی‌شناسانه » حکمت متعالیه کدامند؟ (مبانی هستی‌شناسانه پارادایم شبکه‌ای) مساله بحث: هر گونه حرکت و تغییری در زندگی فردی یا جمعی، وابسته به قواعد و قوانین حاکم بر هستی است؛ پس هر گونه برنامه‌ریزی در زندگی بشر، باید در دستگاه هستی‌شناسی صورت…

مبنای معرفت شناسانه
مبانی

مبنای معرفت شناسانه 

موضوع بحث: بسته « معرفت شناسی »مبتنی بر هستی‌شناسی حکمت متعالیه، حاوی چه گزاره‌هایی است؟ (مبانی معرفت‌شناسانه پاردایم شبکه‌ای) (اسلاید بحث) مساله بحث: باورهای صادق مُوجَّه چگونه به‌دست می‌آیند و چگونه می‌توان باورهای صحیح را از توهمات تفکیک کرد؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: کلیه مسائل معرفت‌شناسی پاسخگوی ده…