موضوع بحث: : کارگاه آینده‌پژوهی (هویت آینده‌پژوهی و روش‌های آن) (انتقال به بسته اسلاید یک ، بسته اسلاید دو + بسته آموزشی صوتی‌تصویری) مساله بحث: : چگونه می‌توانیم در محیط رقابت و فراوانی عوامل نامطلوب، برای ارتقاء مستمر زندگی برنامه‌ریزی کنیم؟ (دریافت فایل برنامه‌ریزی راهبردی آینده‌نگرانه در زندگی) پیش فرض ها: آینده جزئی از…