#خبر_نشست #شفابخشی_حرمهای_مطهر 📌 جلسه سوم از سلسله جلسات تحلیل علمی «شفابخشی حرم های مطهر» (خوانشی نو از کتاب دارالشفاء) با ارائه حجة الاسلام والمسلمین سید شهاب الدین دعایی برگزار گردید. 🔰 اهم مباحث مطرح شده در این جلسه: 🔸 فلسفه ورود کتاب دارالشفاء به حیطه…