عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

برچسب: تمدن اسلامی

ولایت فقیه
کرسی های نظریه پردازی

ولایت فقیه 

فهرست موضوع بحث مساله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث ادله ولایت‌ فقیه جنبه فقهی بحث مدل حاکمیت در فلسفه سیاسی اسلام نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث  «ولایت فقیه» چیست؟ چرا؟ و…

برنامه های پیشرفت و توسعه
نقشه راه

برنامه های پیشرفت و توسعه 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث « پیشرفت و توسعه » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (دریافت مقاله + اسلاید بحث)  مسأله بحث چگونه می‌توان…

مفاهیم کلیدی

شبکه موضوعات و مسائل 

  موضوع بحث: « شبکه موضوعات و مسائل زندگی چیست؟ چرا؟ چگونه؟ »   مساله بحث:  یک تمدن کامل، برای چه موضوعات و مسائلی باید برنامه‌ریزی کند؟    پیش‌فرض‌های بحث:   شبکه موضوعات = نقشه‌ای منظم از موضوعات مرتبط با موضوع اصلی که بررسی رابطه…

روش شناسی

روش تولید علم و نظریه پردازی 

موضوع بحث: « نظریه پردازی » چیست؟ و چگونه؟ مساله بحث: فرآیند «تولید علم و نظریه‌پردازی» چگونه است؟ چگونه می‌توان حقایق نهفته در هستی را کشف کرد و به‌صورت موجّه‌ ارائه نمود؟ شاخص‌های ارزیابی فرضیه‌ها و نظریه‌ها کدامند؟ پیش فرض ها: . فرضیه بحث: ۱.  نظریه =…