عضو شوید !

برچسب: برنامه‌ریزی

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

نبرد استراتژیک 

موضوع بحث: « استراتژی و نبرد استراتژی‌ها» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توان در فضای رقابت (اعم از رقابت فکری، رفتاری، فرهنگی، تمدنی و …)، پیروز شد و به‌جای پیروی از «روندها» ، «روندسازی» کرد؟ پیش فرض ها: پارادایم = چهارچوب فکری که…

دانشنامه, نقشه راه

هویت نقشه راه 

موضوع بحث: « نقشه راه » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توان مسیر و مراحل رسیدن به یک هدف تعیین شده را شبیه‌سازی کرد؟ (با تعیین عناصر اثرگذار و اثرپذیر،‌ مثبت و منفی) پیش فرض ها: . فرضیه بحث:        …