عضو شوید !

برچسب: برنامه‌ریزی استراتژیک

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

کانون تفکر 

موضوع بحث: « اتاق فکر و کانون تفکر » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توان تصمیمات تصمیم‌گیران اجرایی را از تصمیم‌گیری براساس تجربیات فردی یا سازمانی، به تصمیم‌گیری دانش‌بنیان ارتقاء بخشید و ریسک تصمیمات را به حداقل کاهش داد و ضریب تاثیر تصمیمات…

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

نبرد استراتژیک 

موضوع بحث: « استراتژی و نبرد استراتژی‌ها» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توان در فضای رقابت (اعم از رقابت فکری، رفتاری، فرهنگی، تمدنی و …)، پیروز شد و به‌جای پیروی از «روندها» ، «روندسازی» کرد؟ پیش فرض ها: پارادایم = چهارچوب فکری که…

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

رصد اطلاعات 

موضوع بحث: « رصد اطلاعات » چیست؟ چرا؟  چگونه؟ و چه الگویی دارد؟ مساله بحث: هر فرد یا مجموعه یا سازمانی، برای بقاء و رشد خود نیازمند کسب مستمر اطلاعات هستند،‌ چه اطلاعاتی را باید به‌دست بیاورند و چگونه؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱….