عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

برچسب: الگوریتم فهم

الگوریتم اجتهاد استاد واسطی
اخبار علمی پژوهشی

فرایند هجده گانه استنباط، و بسته های چهارده گانه روش اجتهاد در مجلدات چهارگانه الگوریتم اجتهاد 

در کتاب «الگوریتم اجتهاد» تلاش شد تا میان کارکرد الگوریتم ها و عملیات استنباط فقهی ارتباط برقرار شود و مسیر قدم به قدمی که فقهاء در استنباط حکم طی می کنند تبیین شود و البته این تبیین براساس مبانی اصول فقهی و با استفاده از عملیات میدانی خودِ فقهاء صورت گرفته است.

سطوح فهم و ادراک
دانشنامه

سطوح فهم و ادراک 

فهرست موضوع بحث مساله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث مراحل پیدایش سطوح فهم‌ و ادراک روش دست‌یابی به سطوح فهم و ادراک نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث سطوح فهم و ادراک…