عضو شوید !

برچسب: اطلاعات

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

رصد اطلاعات 

موضوع بحث: « رصد اطلاعات » چیست؟ چرا؟  چگونه؟ و چه الگویی دارد؟ مساله بحث: هر فرد یا مجموعه یا سازمانی، برای بقاء و رشد خود نیازمند کسب مستمر اطلاعات هستند،‌ چه اطلاعاتی را باید به‌دست بیاورند و چگونه؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱….

دانشنامه, روش شناسی

روش اطلاعات شناسی 

موضوع بحث: « روش اطلاعات‌یابی و اطلاعات‌شناسی – تحلیل محتوا » مساله بحث: چگونه می‌توان بیشترین و بهترین اطلاعات را در مورد یک موضوع به‌دست آورد؟ و از اطلاعاتِ موجود، بیشترین بهره‌برداری را برای حل مساله کرد؟ پیش فرض ها: . فرضیه بحث: ۱.  منابع…