مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

برچسب: استراتژی

نبرد استراتژیک
دانشنامه

نبرد استراتژیک 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض­ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «استراتژی و نبرد استراتژی‌ها» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث چگونه می‌توان در فضای رقابت (اعم از رقابت…

دانشنامه

هویت تربیت 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث « تربیت » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مسأله بحث سازه تربیتی مطلوب چگونه است؟ (سازه = مجموعه محوربندی شده، هدف‌گذاری شده،‌ شاخص‌گذاری…