عضو شوید !

برچسب: استراتژی

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

نبرد استراتژیک 

موضوع بحث: « استراتژی و نبرد استراتژی‌ها» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توان در فضای رقابت (اعم از رقابت فکری، رفتاری، فرهنگی، تمدنی و …)، پیروز شد و به‌جای پیروی از «روندها» ، «روندسازی» کرد؟ پیش فرض ها: پارادایم = چهارچوب فکری که…

دانشنامه, مبانی

هویت تربیت 

موضوع بحث:  « تربیت » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟   مساله بحث:  سازه تربیتی مطلوب چگونه است؟ (سازه = مجموعه محوربندی شده، هدف‌گذاری شده،‌ شاخص‌گذاری شده)   پیش فرض ها: ۱. انسان = موجود زنده با بدنی حیوانی، و با قابلیت گسترش ادراک و اراده…