عضو شوید !

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حجاب به زبان ساده

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حجاب به زبان ساده

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۴,۵۰۰ تومان

کارگاه نگرشی دیگر به حجاب به زبان ساده

مبتنی بر حل مسئله و تفکر خلاق و دارای 6 مرحله است:

  1. هدف گذاری
  2. تعیین نقطه شروع
  3. تعیین نقطه مرکزی بحث
  4. تعیین مراحل و برنامه حرکت به سمت مقصد
  5. تعیین نقاط بحران
  6. تعیین نقطه پایان و مقصد

در هرمرحله مساله ای مطرح می شود و شرکت کنندگان باید براساس تفکر فردی به آن پاسخ می دهند سپس در گروه های از پیش تعیین شده به بحث می گذارند، در پایان با راهنمایی استاد کارگاه ، جمع بندی و پاسخ پیشنهادی مورد بررسی قرار میگیرد و هر فردی جمع بندی خاص خود را انجام می دهد.