عضو شوید !

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به امر بمعروف ونهی از منکر ( به زبان ساده)

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به امر بمعروف ونهی از منکر ( به زبان ساده)

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۹,۰۰۰ تومان

به نظر میرسد که امر به معروف و نهی از منکر، یک موضوع مستقل و منفرد در گوشهای از زندگی نیست. بلکه یک سیستم روحی، فکری و رفتاری است که آثار و اهداف تعیین شدهای را دنبال میکند. برای درک حقیقت این موضوع و کسب نگرش مطلوب نسبت به آن، باید سیستمی بودن، هدفمند بودن و تأثیر آن در کیفیت زندگی را با استفاده از روش آموزشی خلاق و فعال به دست آورد. از همین رو، «کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به امر به معروف و نهی از منکر»، با هدف ارائه تبیینی نو و صحیح از این موضع و تشریح سیستمی بودن آن، در قالب روش آموزش کارگاهی تدوین شده و هم اکنون در اختیار شما عزیزان میباشد.

499 در انبار

توضیحات

کارگاه نگرشی دیگر به امر به معروف و نهی از منکر به زبان ساده مبتنی بر حل مسئله و تفکر خلاق و دارای 6 مرحله است:

  1. تعیین هدف:  تغییر نگرش نسبت به امر به معروف و نهی از منکر
  2. نقطه شروع: رفتار شناسی/ هدف بحث: پیدایش زمینه لازم برای توجه به حقیقت امر به معروف و نهی از منکر
  3. نقطه مرکزی:کنترل کیفیت اجتماعی و بهیودی جمعی/ هدف بحث: دستیابی به روح امر به معروف و نهی از منکر
  4. مراحل و برنامه حرکت به سمت مقصد: نگرش سازی و جریان سازی/ هدف از بحث: دستیابی به برنامه حرکت برای تحقق کنترل کیفیت اجتماعی
  5. تعیین نقاط بحران: خطرها در مسیر/ هدف بحث: تعیین و تشخیص موقعیت های خطر خیز و بحران زا
  6.  نقطه پایان و مقصد: جامعه مطلوب دینی/ هدف از بحث: بررسی کارکرد و اثر امر به معروف و نهی از منکر در زندگی

در هرمرحله مساله ای مطرح می شود و شرکت کنندگان باید براساس تفکر فردی به آن پاسخ می دهند سپس در گروه های از پیش تعیین شده به بحث می گذارند، در پایان با راهنمایی استاد کارگاه ، جمع بندی و پاسخ پیشنهادی مورد بررسی قرار میگیرد و هر فردی جمع بندی خاص خود را انجام می دهد.

توضیحات تکمیلی

هزینه های دوره

هزینه دوره به ازای 30 نفر می باشد وهزینه هر نفر اضافی 15000 تومان می باشد., هزینه هرکتاب بین 3000 تا 5000 تومان می باشد