عضو شوید !

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به امربمعروف و نهی از منکر

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به امربمعروف و نهی از منکر

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۴,۵۰۰ تومان

«امر به معروف» یکی از احکام حکیمانه‌ای است که تاثیری شگرف در سامان‌بخشی به نظم و نظام عبادی و غیرعبادی فردی و اجتماعی دارد. کتاب نگرشی دیگر به امر به معروف، با رویکردی علمی، به کاوش راهکار پیشنهادی دین برای سلامت جامعه پرداخته است. نگارنده، سلامت فرد و اجتماع را در گروِ توجه به رفتارشناسی و کنترل کیفیت اجتماعی دانسته، راهکارها، راهبردها، آسیب‌ها و آثار خرد و کلان امر به معروف و نهی از منکر را کاویده است. این سیستم دینی در واقع سیستم کنترل اجتماعی است که اسلام پیشنهاد داده است.

توضیحات

کارگاه نگرشی دیگر به امر به معروف و نهی از منکر به زبان ساده مبتنی بر حل مسئله و تفکر خلاق و دارای 6 مرحله است:

تعیین هدف:  تغییر نگرش نسبت به امر به معروف و نهی از منکر

نقطه شروع: رفتار شناسی/ هدف بحث: پیدایش زمینه لازم برای توجه به حقیقت امر به معروف و نهی از منکر

نقطه مرکزی:کنترل کیفیت اجتماعی و بهیودی جمعی/ هدف بحث: دستیابی به روح امر به معروف و نهی از منکر

مراحل و برنامه حرکت به سمت مقصد: نگرش سازی و جریان سازی/ هدف از بحث: دستیابی به برنامه حرکت برای تحقق کنترل کیفیت اجتماعی

تعیین نقاط بحران: خطرها در مسیر/ هدف بحث: تعیین و تشخیص موقعیت های خطر خیز و بحران زا

نقطه پایان و مقصد: جامعه مطلوب دینی/ هدف از بحث: بررسی کارکرد و اثر امر به معروف و نهی از منکر در زندگی

در هرمرحله مساله ای مطرح می شود و شرکت کنندگان باید براساس تفکر فردی به آن پاسخ می دهند سپس در گروه های از پیش تعیین شده به بحث می گذارند، در پایان با راهنمایی استاد کارگاه ، جمع بندی و پاسخ پیشنهادی مورد بررسی قرار میگیرد و هر فردی جمع بندی خاص خود را انجام می دهد.