عضو شوید !

عیارنقدها

ناموجود

عیارنقدها

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

نقدها و مناظرههای علمی، رشد علوم و اندیشهها را در پی خواهد داشت، و عرفان و حکمت اسلامی نیز از این دایره برون نیست. کتاب عیار نقدها، نشستهای سهگانۀ مناظرۀ آقای مهدی نصیری و حجة الاسلام واسطی، و مناظرات مکتوب آقای نصیری و حجة الاسلام وکیلی، که دستاوردهای خوبی برجای گذاشته، و نیز درسهای دهگانۀ استاد وکیلی درباره توحید قرآنی و وحدت وجود را تنظیم و ارائه کرده است. پایانبخش این کتاب، بررسی تاریخی عرفان و حکمت شیعی از قرن هفتم تا یازدهم و نقد نشریۀ سمات است.

در این کتاب اصلیترین نقدها و ناقدین به طریقه حکمت متعالیه و عرفان فقاهتی شیعی با نقدی روشمند مورد ارزیابی دقیق علمی و محتوایی قرار گرفته است و عیارنقد رونمائی شده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 1165 g