عضو شوید !

از انقلاب اسلامی تا تمدن اسلامی

از انقلاب اسلامی تا تمدن اسلامی

امتیاز 0.00 از 5 بر اساس 0 دیدگاه کاربر
0 دیدگاه کاربر

۴۶,۰۰۰ تومان

این کتاب رهیافتی به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بوده و تحلیلی در مورد مقوله تمدن و شاخصه های تمدن اسلامیو مقایسه با تمدن غرب و در نهایت ره یافتی به سوی بیانیه گام دوم انقلاب دارد. این کتاب به درستی پاسخ شبهات موجود در بعضی از جوامع دانشگاهی در خصوص شبه ناکارآمدی دین را مبرهن می سازد.