عضو شوید !

برچسب: کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به دعا، نگرش سیستمی به دعا،موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام،آموزه های دینی به صورت کاربردی

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به دعا، نگرش سیستمی به دعا،موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام،آموزه های دینی به صورت کاربردی

نمایش یک نتیجه