عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

پست های تصادفی

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

ولایت فقیه 

فهرست موضوع بحث مساله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث ادله ولایت‌ فقیه جنبه فقهی بحث مدل حاکمیت در فلسفه سیاسی اسلام نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث  «ولایت فقیه» چیست؟ چرا؟ و…

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

رسانه اثر بخش 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث «رسانه اثربخش» چیست؟ و چگونه؟ مسأله بحث چگونه می‌توان بیشترین نفوذ و بیشترین تغییر را در مخاطب…

دانشنامه, نقشه راه

هویت نقشه راه 

موضوع بحث: « نقشه راه » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توان مسیر و مراحل رسیدن به یک هدف تعیین شده را شبیه‌سازی کرد؟ (با تعیین عناصر اثرگذار و اثرپذیر،‌ مثبت و منفی) پیش فرض ها: . فرضیه بحث:        …

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

تمدن و تمدن سازی 

موضوع بحث: «تمدن ، سیستم‌های تمدنی و تمدن‌سازی» چیست؟ چرا؟ مساله بحث: نقشه سازه‌ها و سیستم‌های تمدنی چگونه است و چگونه می‌توان در جهت تمدن‌سازی حرکت کرد؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱. تعریف « تمدن » شبکه پایدار ساختارها و سیستم‌های معرفتی، قانونی وفرهنگی، در…

دانشنامه, روش شناسی

روش نیازسنجی 

موضوع بحث: « نیازسنجی » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توان نیازهای یک فرد یا مجموعه یا کشور را تشخیص داد؟ (اصل نیاز، ابعاد نیاز، عمق نیاز،‌ صادق یا کاذب بودن، پایدار یا موقت بودن، ضریب اهمیت نسبت به موارد دیگر و…) پیش…

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

رصد اطلاعات 

فهرست موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث مهارت‌های تغيير نگرش و احساس مهارت‌های راهبردی برای ارتقاء كيفيت زندگي مهارت‌های عملياتی و ابزاری برای ارتقاء كيفيت زندگي الگوی «رصد اطلاعات» اقتباس شده از روایات نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث…