عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

دسته: مفاهیم کلیدی

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

شاخص و شاخص سازی 

موضوع بحث: شاخص چیست؟ چرا مورد توجه ویژه قرار دارد؟ و چگونه ساخته می شود؟ مساله بحث: چگونه میزان تحقق یک پدیده یا آثار آن را اندازه‌گیری کنیم؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱.  شاخص = صفتی در یک پدیده که می‌توان براساس تغییرات آن،…

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

عرصه های پیشرفت 

موضوع بحث: « تحلیل چهار عرصه پیشرفت: فکر ،‌ علم ،‌ زندگی ،  معنویت » مساله بحث: در تدوین الگوی اسلامی پیشرفت، چه عرصه‌هایی عرصه‌های زیرساختی هستند و به‌عنوان پیشران‌ها در الگو محسوب می‌شوند؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: عرصه‌های زیرساختی و مفاهیم پیشران در الگوی اسلامی…

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

شبکه هستی 

موضوع بحث: « شبکه هستی » چیست؟ چرا و چگونه؟ (انتقال به تصویر از شبکه هستی دارای حرکت) مساله بحث  برای انجام یک تحقیق معتبر، نیاز به تشخیص موقعیت پدیده در کل شبکه هستی داریم نقشه عالم هستی که در آن موقعیت و مختصات موجودات و…

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

معادلات حرکت 

موضوع بحث: منظور از اصطلاح « معادلات حرکت » در این مباحث چیست؟ مساله بحث: چگونه می‌توان برای زندگی انسان در شبکه هستی که با مولفه‌ها و عناصر مختلف متعدد مرتبط است، برنامه‌ریزی کرد؟ پاسخ: معادله = تعیین کمیت، کیفیت و جهت رابطه بین متغیرهای مختلف برای…

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

نگرش آینده پژوهانه 

موضوع بحث: : کارگاه آینده‌پژوهی (هویت آینده‌پژوهی و روش‌های آن) (انتقال به بسته اسلاید یک ، بسته اسلاید دو + بسته آموزشی صوتی‌تصویری) مساله بحث: : چگونه می‌توانیم در محیط رقابت و فراوانی عوامل نامطلوب، برای ارتقاء مستمر زندگی برنامه‌ریزی کنیم؟ (دریافت فایل برنامه‌ریزی راهبردی آینده‌نگرانه در زندگی) پیش فرض ها: آینده جزئی از…

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

نگرش سیستمی به دین 

موضوع بحث: «نگرش سیستمی» چیست؟ چه کاربرد و کارآمدی دارد؟ «نگرش سیستمی به دین» یعنی چه؟ ( اسلاید بحث ) + (مقاله) مساله بحث: : چگونه می‌توان بیشترین ابعاد و زوایای پدیده‌ها را کشف کرد و به موقعیت واقعی پدیده در شبکه هستی رسید؟ پیش فرض ها: ۱. …

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

نگرش، قانون و فرهنگ دین 

موضوع بحث: تحلیل مفهوم نگرش، قانون، اخلاق و فرهنگ اسلام   مساله بحث: «نقشه کلان محتوای دین» چیست؟ محورهای کلان محتوایی – نگرش، قانون، اخلاق و فرهنگ   پیش فرض ها:   فرضیه بحث: الف. مجموعه آیات و روایات در یک تقسیم‌بندی کلان، قابل تقسیم…

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

شبکه موضوعات و مسائل 

  موضوع بحث: « شبکه موضوعات و مسائل زندگی چیست؟ چرا؟ چگونه؟ »   مساله بحث:  یک تمدن کامل، برای چه موضوعات و مسائلی باید برنامه‌ریزی کند؟    پیش‌فرض‌های بحث:   شبکه موضوعات = نقشه‌ای منظم از موضوعات مرتبط با موضوع اصلی که بررسی رابطه…