امیرالمومنین علیه السلام: أَمْسِكْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ وَ قَدِّمِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ. از مالخود به اندازه ی نیازت برای خود نگهدار و زیادی را برای روز مبادا و فلاکت بار (بعد مرگ)خود پیشاپیش فرست(آن را در واجبات و باقیات صالحات به مصرف برسان).