عضو شوید !

نویسنده: محمد خرم دل

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

فقه تمدنی 

موضوع بحث: « فقه و اخلاق تمدنی » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (اسلاید بحث) مساله بحث: روش دست‌یابی به نظر اسلام در مورد فرآیندهای زندگی متعالی در مقیاس کلان تمدنی چگونه است؟ (هم در حیطه قانونی و هم در حیطه فرهنگی) پیش فرض ها: ۱. دین،…

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

عبودیت 

موضوع بحث: « وحدت در کثرت و کثرت در وحدت» چیست؟ چه آثار و لوازمی دارد؟ (نظریه وحدت شخصی وجود + نظریه تجلی) مساله بحث: رابطه وجودی میان خالق و مخلوق چگونه است؟ (رابطه وجود بی‌نهایت با وجود محدود)؛ رابطه نفْس یکپارچه انسان با افکار…

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

سطوح فهم و ادراک 

موضوع بحث: سطوح فهم و ادراک مساله بحث: « فهم و ادراک » چیست؟ چگونه حاصل می‌شود؟ و چگونه عمق پیدا می‌کند؟ (اسلاید سطوح فهم و ادراک) پیش فرض ها: این بحث در پارادایم شبکه‌ای صورت می‌پذیرد و براساس مبنای معرفت‌شناسانه آن، واقعیت ناوابسته به اراده انسان…

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

رصد اطلاعات 

موضوع بحث: « رصد اطلاعات » چیست؟ چرا؟  چگونه؟ و چه الگویی دارد؟ مساله بحث: هر فرد یا مجموعه یا سازمانی، برای بقاء و رشد خود نیازمند کسب مستمر اطلاعات هستند،‌ چه اطلاعاتی را باید به‌دست بیاورند و چگونه؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱….

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

رسانه اثر بخش 

موضوع بحث: « رسانه اثربخش » چیست؟ و چگونه؟ مساله بحث: چگونه می‌توان بیشترین نفوذ و بیشترین تغییر را در مخاطب ایجاد کرد به‌طوری که منجر به بیشترین تغییر رفتار در او شود؟ پیش فرض ها: ۱.  رسانه = ابزاری با کارکرد انتقال اطلاعات است…

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

دین حداکثری 

موضوع بحث: « دین حداکثری» (انتقال به مقاله منتخب + انتقال به بحث تفصیلی مبانی دین‌شناسانه) مساله بحث: قلمرو دین در توصیف و تبیین و توصیه چقدر است؟ انسان در چه عرصه‌هایی و تا چه اندازه‌ای باید تصمیمات و نظرات خود را تابع دین کند؟ پیش فرض…

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

انتظار موعود 

موضوع بحث: « انتظار موعود » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (اسلاید بحث + انتقال به کارگاه نگرشی دیگر به مهدویت) مساله بحث: در زمان عدم دسترسی به «ولی الله» که منبع آگاهی برتر است، برای زندگی طبق نظر خداوند، چه باید کرد؟ آیا صِرف مراجعه به فقیه…

دانشنامه, کرسی های نظریه پردازی

ابلاغ رسالات الله 

موضوع بحث: بررسی مفهوم « ابلاغ رسالات الله  » مساله بحث: وظیفه دستگاه نبوت و امامت و نیابت عالمان دین،‌ چیست؟ محتوای پیام‌های الهی چیست؟ پیش فرض ها: فرضیه بحث: ۱. وظیفه دستگاه نبوت و امامت و نیابت عالمان دین،‌ تلاش برای عرضه پیام‌های خداوند به…