عضو شوید
مطالب ارزشمند
شبکه های اجتماعی

پست های تصادفی

دانشنامه, نقشه راه

ابواب فقه 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث فقه کاربردی – « ابواب فقه تمدنی و نظام‌های تمدنی» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (مقاله + اسلاید) (نقشه راهی…

دانشنامه, نقشه راه

دستورالعملهای تحصیلی حوزه علمیه 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث « راهکارها و پیشنهادات تحصیلی در علوم مختلف حوزوی » مسأله بحث چگونه می‌توان تحصیل در علوم مختلف حوزوی را از حافظه‌ای به کاربردی و مهارتی…

دانشنامه, مبانی

مبنای هستی شناسانه 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها فرضیه بحث تبیین بحث نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث بسته گزاره‌های « هستی‌شناسانه » حکمت متعالیه کدامند؟ (مبانی هستی‌شناسانه پارادایم شبکه‌ای) مسأله بحث هر گونه حرکت و…

دانشنامه, مفاهیم کلیدی

نگرش آینده پژوهانه 

فهرست مطالب موضوع بحث مسأله بحث پیش فرض ها مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث موضوع بحث کارگاه آینده‌پژوهی (هویت آینده‌پژوهی و روش‌های آن) (انتقال به بسته اسلاید یک، بسته اسلاید دو + بسته آموزشی صوتی‌تصویری) مسأله بحث چگونه می‌توانیم در محیط رقابت و فراوانی عوامل نامطلوب، برای ارتقاء مستمر…

دانشنامه, نقشه راه

نقشه راه 

محورهای بحث نقشه راه: 1.       هویت نقشه راه 2.       هرم نیازها 3.       ابواب فقه 4.       مدلهای تصمیم سازی 5.       برنامه‌های پیشرفت و توسعه