نشست صمیمی و دوستانه با هدف شناخت و ایجاد بسترهای همکاری در زمینه های علمی، فرهنگی و سیاسی میان حجت الاسلام والمسلمین دعائی مدیر عالی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام و حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی نماینده مقام معظم رهبری در سوریه، صورت گرفت.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام دعائی اهداف عالی علمی، رویکردها و تولیدات موسسه را معرفی کردند.

در ادامه حجت الاسلام طباطبایی از فعالیت های این موسسه قدردانی نموده و این موسسه را جزو نادرترین موسسات علمی کشور دانستند که در زمینه ی تولید محتوای دینی شبکه ای فعالیت میکند. همچنین این مدرس درس خارج حوزه علمیه و محور مقاومت منطقه بر لزوم تقویت و حمایت چنین نگاه های عالمانه ای که به حق از نیازهای حیاتی نظام مقدس جمهوری اسلامی در بحث نظام سازی علمی مبتنی بر معارف ناب اسلامی است تاکید کردند.
در پایان جلسه میان این دو شخصیت علمی، برای همکاری در زمینه های برگزاری جلسات علمی و کرسی های دروس تخصصی، معاهداتی شفاهی صورت گرفت.