موضوع بحث:

بررسی مفهوم « ابلاغ رسالات الله  »

مساله بحث:

وظیفه دستگاه نبوت و امامت و نیابت عالمان دین،‌ چیست؟ محتوای پیام‌های الهی چیست؟

پیش فرض ها:

فرضیه بحث:

۱. وظیفه دستگاه نبوت و امامت و نیابت عالمان دین،‌ تلاش برای عرضه پیام‌های خداوند به بشریت به‌گونه‌ای که سبب تغییر در او شود.

۲. پیام‌های الهی،‌ در حداقلِ قطعی عبارتند از:

 1. تو مخلوق هستی محدود هستی.
 2. خالق داری و او نامحدود است.
 3. عقل برای راهنمایی به تو داده شده است که می‌تواند حداقل‌های لازم برای حرکت را به تو نشان بدهد ولی قدرت کشف تمام حقایق را ندارد و تو نیازمند عقل متصل به ملکوت هستی. (ملکوت به‌معنی عام = عالم متصل به بی‌نهایت)
 4. غیر از زندگی محسوس و موجودات محسوسی که هستند، زندگی و موجودات غیرمحسوسی نیز هستند(غیب) که در زندگی تو اثرگذارند.
 5. پس از مرگ به زندگی دیگری خواهی رفت که براساس افکار و احساس‌ها و رفتارهایت در این دنیا،‌ ساخته شده است و تو مسئول آنها هستی.
 6.  در این زندگی، وجود و حضور بی‌نهایت خداوند را احساس خواهی کرد. (یا تجلی جمال = بهشت، یا تجلی جلال = جهنم)
 7. در این زندگی جاودان خواهی بود. (ابدیت)
 8. هیچ موجودی جز «الله» صلاحیت ندارد تا محور افکار و احساس و رفتارهایت باشد‌(لااله‌الاالله)
 9. سعادت یعنی اتصال به وجود بی‌نهایت خداوند.
 10. سعادت جز با عدل و احسان حاصل نمی‌شود.
 11. مجموعه قوانین و اخلاقی که توسط پیامبران برای تو آمده است برای ایجاد تعادل و رشد در تو است.
 12. اگر آنها را رعایت نکنی زندگی ظالمانه خواهی داشت و تجسّم زندگی ظالمانه‌ات در این دنیا، دوزخ و عذاب در دنیای دیگر است.
تبیین بحث:

خداوند در آیه شریفه ۳۹ سوره احزاب  می‌فرماید: « الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ » یعنی خصوصیت پیامبران این است که پیام‌های الهی را با دقت به عمق جان‌ها می‌رسانند و در برابر عظمت او، خود را نمی‌بینند و جز از او هراس ندارند.

«رساله» به‌معنی پیام است و «رسالات الله» یعنی پیام‌های الهی که بالخصوص برای بشر آماده و ارسال شده است (فرق رساله با نباء و خبر).

پیام‌های الهی، در حداقل قطعی، موارد زیر هستند:

سخن خداي اسلام با بشريت (۱)

(براساس مضامين آيات ياايهاالناس،ياايهاالانسان، يا بني‌آدم)

خداي اسلام در كتابِ قرآن در ۲۶ مورد، بشريت رامستقيما مورد خطاب قرار داده است که در هشت محور ارائه می شود:

۱.  آي آدمها !

فرستاده خدا براي شما حقايق آورده است؛ خدا براي شما سخن منطقي وآشكار وصريحفرستاده است؛ دلچسب‌ترين راهنمائي‌ها را ارائه كرده است؛ درمان دردها و برنامهزندگي شما را بيان كرده است؛ هر كه گوش كرد و دقت نمود و با جان و دل پذيرفت و عملكرد به هدف زندگي مي‌رسد.

۲.  آي آدمها !

به يك مثال خوب دقت كنيد:

اگر يك مگسِ ناچيز روي يكي از بزرگترين قدرتمندان شما بنشيند و موقعبرخاستن، چيزي بردارد و برود، آيا او مي‌تواند آن ذرات را از آن مگس پس بگيرد؟!شما انسان‌ها اگر جمع شويد و عقل و امكانات خود را روي هم بريزيد آيا از عهده درستكردن حتي يك چنين مگسي برمي‌آييد؟! خوب فکر کنيد، فقط خداست كه تواناست وتمامعوالم در دست قدرت اوست.

۳.  آي آدمها !

با خدائي كه شما وتمام گذشتگان را آفريده است ارتباط برقرار كنيد؛ جان ودلخود را به او بسپاريد، خدائي كه همه شما را از يك جنس آفريد، بدنبال خدائي باشيدكه قدرت منحصر خود را در مرگ به شما نشان داده است؛ با او روبرو خواهيد شد، حسابآن روز را درنظر داشته باشيد.

۴.  آي آدمها !

اگر شك داريد كه در برابر او حاضر خواهيد شد والبته با او روبرو خواهيد شد،به خود بنگريد: ما شما را از خاك خلق كرديم وتبديل به نطفه نموديم، مراحل جنيني راطي كرديد و شما را به دنيا آورديم و رشد كرديد، آيا چنين قدرتمندي نمي توانددوباره شما را بعد از مرگ حاضر كند؟!

به امكاناتي كه خدا براي شما فراهم كرده است توجه كنيد آيا غير از او كسي مي‌توانداز آسمان و زمين شرايط زندگي را فراهم كند؟! پس كجا مي‌رويد وبدنبال چه هستيد؟!

۵.  آي آدمها !

شما نيازمند هستيد و تنها خداست كه كمال و بي‌نيازي مطلق است، اگر بخواهدتمام شما را مي‌برد و ملتهاي ديگر به جاي شما مي آورد، همانطور كه ديگران را بردهو شما را به‌جاي آنها آورده است.

۶.  آي آدمها !

اگر بدنبال غير خدا برويد فقط سر خود كلاه گذاشته‌ايد؛ زندگي دنيا چند روزي بيشنيست، دربرابر ما حاضر خواهيد شد وآنچه را كرده‌ايد به شما نشان خواهيم داد.

۷.  آي آدمها !

وعده خدا حق است مبادا اين زندگاني روزمره شما را به خود مشغول كند. مبادادر ارتباط با خدا خود را گول بزنيد. بدانيد كه با ارزش‌ترين وباشخصيت‌ترين شما كسياست كه بيشترين ارتباط با خدا را دارد.

۸.  اي پيامبر به مردم بگو كه:

من فقط هشدار دهنده‌اي آشكار هستم ، زنگهاي خطر را براي شما به صدا درآوردم، و شما را براي رسيدن به هدف اميدوار كردم پس:

با  جان  و دل به سمت خدا بياييد.