عضو شوید !

تماس با ما

  مشهد مقدس – چهارراه زرّینه – خیابان شهید محسن کاشانی – کاشانی۲۵

  تلفن۰۵۱۳۲۲۸۵۸۰۰

  ایمیل :info@isin.ir

  روابط عمومی: ۰۵۱-۳۲۲۸۵۸۰۰ داخلی ۲۶

  تلفن همراه: ۰۹۰۵۳۹۷۵۷۴۷

  دفتر مدیر عامل: داخلی ۱۱

  واحد تحقیق: داخلی ۲۲

  واحد فروش: داخلی ۲۳ تلفن همراه:۰۹۰۵۳۹۷۵۷۴۳

  اداری مالی: داخلی ۱۲

  مدرسه فقهی امام رضا علیه السلام:۰۵۱-۳۲۲۸۵۸۰۶

  مدرسه نور حکمت رضوی: ۰۵۱-۳۲۲۴۴۰۰۱