تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما

مدیریت امور فرهنگی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام از تولید و انتشار کتاب    « نگرشی دیگر به خانواده » به همت معاونت تحقیق این موسسه خبر داد.

احمد رضا یعقوبیان مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام گفت: این کتاب در ۱۱۸ صفحه و توسط حجج الاسلام والمسلمین جناب آقایان حسین ادبی و مصطفی حسنی به رشته تحریر در آمده و با همان نگاه ۶ مرحله ای تولید شده است.

یعقوبیان در پاسخ به این سوال که این کارگاه چه چیزی را به مخاطب ارائه می دهد گفت: این کارگاه  به دنبال تغییر نگرش نسبت به حقیقت و ضرورت تشکیل خانواده و دستیابی به شاخصه های تشکیل خانواده و بیان روح حاکم بر خانواده است و در این راستا به بیان برنامه حرکت به سوی مدارای شبکه ای در خانواده پرداخته و با شناساندان موانع وآسیب های رشد و تعالی فردی و اجتماعی خانواده توان برنامه ریزی شبکه ای برای خانواده و ارزیابی خانواده خویش را بر اساس معیارهای دین اسلام بدست آورد.

وی در خصوص شیوه اجرای این کارگاه گفت: این کارگاه  بر اساس روند منطقي موجود در هر حرکت و فعاليت موفق ، شامل مراحل  شش گانه اي است که عبارتند از : تعيين هدف ، نقطه شروع ، نقطه مرکزي ، برنامه حرکت ، نقاط خطر و نقطه مقصد . به تعبير ديگر ، در هر کارگاه پس از تعيين هدف و شناسايي موقعيت فعلي ، روح کلي حاکم بر موضوع مورد بحث به عنوان نقطه مرکزي تبيين شده و سپس با ارائه مسير حرکت لازم و موانع موجود در آن به ترسيم نقطه مقصد و نتيجه عملي کارگاه پرداخته مي شود . در هر يک از مراحل ، مخاطب برگه اي حاوي يک سؤال دريافت نموده و توضيحاتي کوتاه راجع به آن را توسط استاد مي شنود . سپس با استفاده از تفکر خود به سؤال پاسخ داده و سرانجام با دريافت پاسخ از پيش آماده شده ، به مقايسه آن با پاسخ خود پرداخته و به جمع بندي نهايي مي رسد .