تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما

دکتر فرشته روح افزا در نشست تخصصی زن غربی که با همت موسسه فرهنگی تحقیقاتی صدف عفاف برگزار شده بود گفت: در جامعه اسلامی نسل انسانها اصالت و تبار دارد اما در جوامع غربی چنین نیست و قریب به ۲۰ میلیون فرزند در بانک DNA به دنبال شناسایی پدران خود هستند.
مدیر طرح، برنامه، تدوین وسیاستگزاری شورای عالی فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده افزود: در جامعه اسلامی اگر رابطه زوجین ادامه نیافت پدر حق ندارد کودک خردسال خود را از مادر جدا کند و پس از آن نیز حق فرزند است که انتخاب کند با کدامیک از پدر و مادر زندگی می کند؛ لکن در تمام این شرایط نفقه فرزند بر عهده پدر است و مادر مسئولیت مالی در قبال فرزند ندارد اما در غرب مسئولیت نفقه و نگهداری از فرزندان در تمام حالات با مادر می باشد و این ظلم به زن است.
وی ادامه داد: در جامعه ی غربی سبک زندگی cohabitation رواج دارد به این معنا که دو جنس مخالف با هم زندگی می کنند در حالی که ازدواج نکرده اند. آنها هیچ تعهدی به یکدیگر ندارند و ممکن است مرد با وجود یک یا چند فرزند زن را رها کند اما در جامعه اسلامی زن و مرد با ازدواج به یکدیگر تعهد می دهند و حقوق و وظایفی برای آن دو تعریف می شود که پشتوانه قانونی دارد.
این استاد فرهیخته دانشگاه در دامه به تزلزل نهاد خانواده در غرب اشاره کرد و گفت: مردان زیربار تعهد و مسئولیت زندگی مشترک نمیروند و این مادران هستند که باید فرزندانی که هویت مشخصی ندارند را بزرگ کنند گرچه دولت کمک مالی دارد اما آمار بالای قتل فرزندان توسط مادران نشان از خلاء عاطفی نبود پدر است گرچه در ظاهر به نظر می رسد پرداخت نفقه به زن در جامعه اسلامی به نوعی تحقیر زن است اما این تدبیر هوشمندانه در اسلام برای حفظ ارزش زن و تضمین آرامش اوست چراکه نقش مادری را بر عهده دارد. دکتر روح افزا در پایان این نشست تخصصی گریزی به قوانین غرب زد و گفت: گرچه قوانین حمایتی زیادی در غرب برای مادران شاغل باردار وضع شده است اما به هر حال زن در غرب باید در تمام هزینه های زندگی سهیم باشد.