تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما
بانوان فرهیخته و فعال مشهدی در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی امروز با آیت الله مصباح یزدی دیدار کردند.
مشروح این دیدار و بیانات آیت الله مصباح یزدی را در بخش دیگر خبر سایت مطالعه بفرمایید.