تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما

آیت الله شیخ علی رضایی طهرانی در نشست تخصصی که در ضمن دوره آموزشی مهارتی تربیتی به رنگ یاس برگزار گردید به بازخوانی دو واژه «عرفان » و «زن» پرداخته و گفتند: از بین اقسام عرفان مسلم است که مراد علم حصولی و اینکه زن می تواند عرفان نظری یا عرفان عملی بداند، نیست چرا که زن همانطور که فیزیک و فقه را میتواند بیاموزد در شناخت این معرفت شکی برای او نیست ، لذا مراد ارتباط بین« عرفان و زن»از سنخ عمل و یا سنخ علم حضوری است .

ایشان در ادامه شبهات موجود در زمینه سلوک زن را مطرح وتاکید کردند: براساس نادله نقلی در طی مسیر کمال هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست بلکه زن از آنجا که رقت قلب بیشتری دارد و از سلاح اشک بهره مندتر است و چون به علت نوع وظیفه اش غالبا در منزل است آرامش خاطر بیشتری داشته و می تواند قوی تر و یک قدم جلوتر از مرد در این راه حرکت نماید.

این استاد برجسته حوزه علمیه رویکردها به شاخص های زنانگی را به سه دسته تقسیم کرده و افزود: رویکرد اول غلط  : زن انسان حیوان نماست ، رویکرد دوم ناقص : زن محدودیت هایی دارد و رویکرد سوم درست: زن تفاوت دارد در احساس و تعقل با مرد ،حرف درستی است احساس و عاطفه در زن غوغا می کند ودر مرد در آن حد نیست. آیا براساس این شاخص ها می توانیم به یک شاخص جامع برسیم و براساس او بگوییم تفاوت زن و مرد این است؟که در این زمینه سه رای وجود دارد:

  1. فیمینست ها: اصلا شاخص زن نگاه زنانه به عالم و آدم است، خود نگاه زنانه شاخص است. اگر عالم بخواهد گلستان شود باید این نگاه را داشته باشد
  2. بعضی گمان کردند شاخص زنانگی زن اُم بودن است یعنی در انسانیت مرجع اوست
  3. رای سوم : رای ابن عربی ، در فص محمدی او معتقد است شاخص اصلی زن این است که زن در کمال از مرد می تواند اکمل باشد ابن عربی می گوید مرد فقط مظهر قبول و انفعال است اما زن هم مظهر قبول است و هم مظهر فعل هم مظهر انفعال است و هم مظهر تاثیر

لازم به توضیح است دوره های تخصصی ،آموزش، مهارتی به رنگ یاس از ابتدای امسال برگزار و جلسات تخصصی آن هر هفته توسط واحد صدف عفاف نور بخش خواهران موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام برگزار میگردد.