تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در بازدید از موسسه مطالعات راهبردی که در روز فرهنگ عمومی صورت گرفت گفت : با پروژه های انجام شده در موسسه ، و نگاهی که نسبت به علم دینی وجود دارد کاملا آشنا هستم .در هندسه معرفت دینی و ارتباط شبکه ای بین علوم که توسط موسسه مطالعات راهبردی مطرح شده است، نگاه نظام مند شهید صدر و امام راحل جلوه گر است.

دکتر جعفر مروارید در بخش دیگر با اشاره به برنامه ریزی مبتنی بر نیاز جامعه گفت: در حوزه های علمیه علاوه براینکه به مبانی و طرح پرسشهای جدید توجه می شود، بر اساس نیاز جامعه، در خدمت نظام ومردم باید قدم برداشته شود.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین سید محمد محسن دعایی ضمن تشکر و قدر دانی از مدیر کل و معاونین بخشهای مختلف فرهنگ و ارشاد مشهد که دکتر مروارید را همراهی میکردند گفت:ما یک نقطه نظر را در موسسه اصل قرار داده ایم که اسلام را به نحوی معرفی کنیم که قابل مصرف در زندگی باشد.

مدیرعامل موسسه مطالعات راهبردی در ادامه گفت: اسلام می تواند تمام ثانیه های زندگی ما را پر کند یعنی نگاه ،نشست و برخاست، تصمیم و اراده ما را دین می تواند مدیریت کند منتهی این نگاه محصول محور به معارف دینی  نیاز به یک زیر ساخت دارد که همان تولید علم دینی است. ما در موسسه مطالعات از مبانی عبور کرده و به پروژه های تمدن اسلامی و روشهای تولید علمی رسیده ایم که همه آنها سرمایه ای شده است برای بهره برداری های بعدی.

در حاشیه این دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی و معاونین وی از بخشهای مختلق موسسه و پژوهشکده مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام بازدید کردند.