تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما

یازدهمین کارگاه آموزشی واحد طب وحیانی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام با موضوع ( کلیات طب ایرانی - اسلامی با تاکید بر اصول حفظ الصحه ) با ارائه دکتر اسعدی در محل هتل محمد رسول الله مشهد برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی یکروزه دکتر اسعدی ضمن بیان کلیات طب سنتی ایرانی شامل طب نظری و طب عملی ،به تفصیل از اصول کلی حفظ سلامتی و تندرستی سخن گفت.

خانم فاطمه کریمی مسول واحد خواهران نهاد رهبری در دانشگاه سراسری اراک در حاشیه برگزاری این کارگاه گفت : با توجه به برنامه هر ساله دانشگاه به جهت حضور در مشهد و جلسه هم اندیشی اساتید برنامه ای را با موسسه برای خانواده های اساتید دانشگاه با موضوع طب ایرانی و مزاج شناسی قرار دادیم تا خانم های اساتید با موضوع فوق آشنا شوند.

وی هدف دیگر را از برگزاری این کارگاه ارتقائ توجه به تغذیه سالم در خانواده ها اساتید دانسته و گفته: توجه به تغذیه سالم و مزاج شناسی تاثیر مثبتی در سلامت جسمی و روحی خانواده ها داشته و تجربه ما در سالهای قبل بیان کننده این موضوع است.