تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما

دورۀ فشردۀ معرفت‌شناسی اسلامی با حضور آیةالله غلامرضا فیاضی در مرکز تخصصی نور حکمت رضوی که ازاواخر خرداد ماه آغاز شده بود روز گذشته به پایان رسید.

این دوره که طی چهارده جلسه ،یک دوره معرفت‌شناسی اسلامی برای طلاب سطح ۳ حوزه این مرکز از اواخر خرداد ماه سال جاری آغاز شده بود روز گذشته به کار خود پایان داده وطلاب این مرکز از درس استاد آیت الله فیاضی استفاده بردند.

آیةالله فیاضی، استاد برجستۀ فلسفۀ اسلامی، عضو هیأت علمی مؤسسۀ آموزشی-پژوهشی امام خمینی و رئیس هیأت مدیرۀ مجمع عالی حکمت اسلامی،هستند که به دعوت رسمی مرکز تخصصی نور حکمت رضوی در مشهد حضور یافته و تدریس کردند.

در این درس به چیستی علم حضوری و حصولی، رابطۀ آن‌ها، شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها، و ارزش علم حصولی پرداخته شد.

استاد عبدالرسول عبودیت، استاد محمد حسین حشمت پور و حجت الاسلام امینی نژاد از جمله اساتید مطرح کشوری هستند که قبلا دوره هایی را در این مرکز تدریس کرده اند.