تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما

امیر مسعود استاد حسین رئیس انجمن تغذیه سالم که به اتفاق دیگر اعضائ هیئت مدیره انجمن به مشهد سفر کرده بود به خبر نگار ما گفت : انجمن مردم نهاد ( NGO ) تغذیه سالم با هدف تغییردر سبک زندگی و پرداختن به تغذیه سالم در کشور راه اندازی شده که مشهد پس از شهرهای یزد و بوشهر سومین شهری است این انجمن کار خود را در آن آغاز خواهد کرد.

رئیس انجمن تغذیه سالم به محصولات تراریخته اشاره کرد و گفت :تهیه مواد سالم ، تغییر در نوع نگاه مردم به تغذیه ،دوری از خوراک بد و محصولاتی که دستکاری ژنتیکی در آنها صورت گرفته از اهداف مهم این انجمن است که تاکنون توانسته گامهای موثری در این رابطه بردارد.

این اعضائ هیت مدیره که در بخشی از سفر خود به مشهد بازدیدی از موسسه مطالعات داشتند ضمن بازدید از دستاوردهای موسسه راههای افزایش همکاری را بررسی کردند.